piątek, 11 maja 2012

Hotel Lambert w remoncie


Jak widać z powyższej tablicy brat emira Kataru, czy też ktoś, kto jest w chwili obecnej właścicielem tego pięknego budynku, znajdującego się na wyspie świętego Ludwika w Paryżu, wciąż jeszcze boryka się z remontem. Końca prac nie widać i jeśli ktoś, jak my, chciałby popatrzeć z bliska na tę długoletnią siedzibę rodziny Czartoryskich i bardzo polskie miejsce, sromotnie się rozczaruje.

Pałac (albowiem nie jest to hotel w naszym rozumieniu tego słowa) był nie tylko siedzibą rodu arystokratycznego, siedliskiem polskiej myśli politycznej i artystycznej przez ponad sto trzydzieści lat, ale też miejscem, gdzie polscy emigranci zawsze mogli znaleźć pomoc i opiekę.  


Od 1975 roku pałac należał do rodziny Rothschildów. Bardzo ładny opis wnętrz znalazłam w powieści Pierre'a Assouline'a "Portret".  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz